Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Интерактивен под за деца, дариха Ротари Казанлък

Интерактивен под за деца, дариха Ротари Казанлък.

Интерактивният под, е модерно съоръжение, на което могат да обучават деца по различни теми, подходящ е за работа с деца със СОП.

В деня на детето Ротари клуб Казанлък, заедно с ръководството на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца откриха модерно съоръжение за обучение. То представлява интерактивен под. За закупуването му Ротари Клуб Казанлък спечели проект, в който се включиха и други клубове от страната.

Стойността на интерактивния под е 12 000 лева. Той е модерно средство и за обучение на деца със СОП, а и не само. В Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, специалистите работят и с деца с емоционално-поведенчески прояви, затруднения в обучението, логопедични проблеми и др. Децата, които подкрепяме и ползват терапия в социалните услуги в КСУДС са от широк спектър.

Новата придобивка ще може да се ползва както за индивидуална, така и за групова работа с децата.