Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Сдружение „Бъдеще за децата“ подкрепи 30 семейства на украински бежанци, които живеят на територията на община Казанлък.

Сдружение „Бъдеще за децата“ подкрепи 30 семейства на украински бежанци, които живеят на територията на община Казанлък.

Хуманитарните пакети – трайни храни и хигиенни материали, които получихме от

Фондация „Мисия криле“ – гр. Стара Загора,

Фондацията, от началото на военните действия и бежанската вълна в България, работи с потърсилите спасение тук хора, семейства и им оказват съдействие.

Над 700 бежанци от Украйна в региона на Стара Загора получават хуманитарна подкрепа през последните месеци благодарение на извънредната подкрепа на

UNICEF Bulgaria,

които са основен партньор на Фондация „Мисия Криле“ в справянето с бежанска криза.

Сдружение „Бъдеще за децата“ осигури допълнително хуманитарни пакети за 37 семейства, настанени на територията на Община Павел баня.

Заедно достигаме до повече нуждаещи се.