Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Кръгла маса

На 28 октомври 2021 г. се проведе онлайн кръгла маса "Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г." по застъпническата инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“.

В събитието участваха близо 60 души, представители на МТСП, АСП, ДАЗД, Програма „Храни и основно материално подпомагане“, НЦОЗА, ТСА, Националния омбудсман, представители на неправителствени организации, експерти в ранното детско развитие и храненето, здравни работници.

В началото на кръглата маса бяха представени:

- Европейската кампания за ранно детско развитие "Първите години - първи приоритет". На фокус: докладът "Профил на страната - България 2021";

- Проект „С грижа от 0 до 3“;

- Застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“ .

След направения кратък обзор на изследванията за храненето на децата от 0-3г. изработени от експерти по проекта, участниците се включиха в обсъждане на мерките и дейностите, които трябва да се предприемат, за да се подобри храненето на бременни жени и деца от 0-3 години.

На финала на събитието се сформира експертна работна група, която да се събира регулярно и работи по темата.