Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Бъдеще за децата партньор в нов проект на Община Казанлък

Бъдеще за децата партньор в нов проект на Община Казанлък.

Бъдеще за децата е партньор в проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

Проектът има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, които живеят в изолирани райони, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Благодарение на интегрирания проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, ще може да се осигури устойчивост на детската къща или т.нар. „Къща на семейството“ в село Горно Черковище, но и ще бъдат създадени още три подобни  в гр. Казанлък, гр. Крън, и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор. За изпълняване на дейностите  ще бъдат разкрити  15 нови временни работни места за специалисти и помощен персонал. 

За да споделим своя опит и пътя през, който сме преминали, организирахме въвеждащо обучение на новия и млад екип на Къщите и заетите лица в проекта. В рамките на два поредни дни, Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“ Tulip Foundation / Фондация „Лале“ запозна екипа със същността и функцията на тези Къщички. Госпожа Петкова разказа за пътя дотук с много вдъхновение, малко разочарование и завърши с много мотивиращи думи към участниците. Вярваме, че е успяла да им покаже каква всъщност е тяхната роля. Да, да работят, но и да успеят да достигнат до повече представители на децата и семействата, за да започнат да правят заедно малките крачки на промяната.