Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Сдружение „Бъдеще за децата“ бе домакин на работна среща по програма „Силата на семейството и общността“

Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“

Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“

Групата от работната среща на обменно посеение в с. Горно Черковище и кметът на селото г-н Антон Антонов

В рамките на два дни – 21.07. и 22.07., в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Казанлък се проведе работна среща на представители на организациите финансирани по програмата, с цел – представяне на организации, проекти, финално формулиране на цели и очаквани резултати, технически аспекти на програмата, социално въздействие. Фондация „Здраве и социално развитие“ – Кюстендил, Сдружение „Бъдеще за Крепост“ – с. Крепост, община Димитровград, Център „Мария“ – Горна Оряховица и организации от Карлово са следващите, които ще получат финансиране по Програмата, за да разработят и развият социалната услуга Детска къща „Сигурен старт“.  Организатор и модератор на срещата бе Фондация „Лале“, която е и финансираща организация на програма „Силата на семейството и общността“.

За да се запознаят с модела на социалната услуга, и да видят всъщност, как преминава един ден в общностен Център от този тип, в ролята си домакини, „Бъдеще за децата“ запознаха гостите с екипа на Детска къща „Сигурен старт“ в с. Горно Черковище, с майките и децата, които я посещават. В рамките на обменното посещение, колегите разгледаха детската къща, имаха възможност да се запознаят с майки и в неформален разговор да получат информация за потребностите и очакванията им, да видят конкретни резултати. Споделихме трудностите и успехите през, които ние преминахме за времето, в което работим по проекта. След което, кмета на населеното място – господин Антон Антонов, радушно посрещна цялата работна група. Благодарение на неговото съдействие, желание и подкрепа, детската къща отвори врати за деца, родители и цели семейства преди близо година и половина и успява да помага и подкрепя децата и семействата в населеното място.

В предоставен общински имот Сдружението предлага интегрирани услуги – социални грижи, здравеопазване, образование за възрастни, общностно развитие. С реализацията на проект „Шанс за всяко дете“ на територията на община Казанлък е въведена и програмата „Сигурен старт“.
Проектът се финансира по програма „Силата на семейството и общността“ на фондация „Лале“ и фондация „Оук“. Програмата „Сигурен старт“ се реализира в множество европейски държави.
Преди дни в сградата, където се помещава центърът в Горно Черковище беше открит филиал на Детска млечна кухня – Казанлък. Съвместно със Сдружение „Бъдеще за децата“ Община Казанлък – партньор по проекта, обновиха помещението в сградата на бившата детска ясла в селото. Така бяха създадени условия родителите да могат всеки ден да получават разнообразна и здравословна храна за своите деца до 3-годишна възраст.
Облекченията за младите семейства и задържането им в региона чрез осигуряване на здравословна жизнена среда е сред основните приоритети в политиките на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и нейния екип.

За реализацията и състоянието на проекта разказват Мария Гинева от сдружение “Бъдеще за децата” и Мария Петкова от фондация “Лале”. Моля, последвайте линка:

видео