Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Продължава работата на социалния работник на ЦОП Казанлък при сдружение „Бъдеще за децата” на ниво превенция в родилно отделение при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си. Социалният работник посещава по график Отделението, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Навременната и координирана реакция при първите признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция.

През месец юни социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е получил 3 /три/ сигнала за предстоящи раждания от непълнолетни момичета, като едното е дало директна заявка да изостави бебето си. Проведени са разговори с нея и близките. Направената оценка показва, че семейството ще помага и ще бъдат полагани адекватни грижи за новороденото, ще подкрепят непълнолетната в отглеждането му. Социалният работник изготви и оценки на риска за новородените и на другите две непълнолетни майки и бе установено, че не съществува риск за здравето и живота на децата и те ще се отглеждат в биологичното си семейство, където ще получават всичко необходимо. Екип от ЦОП Казанлък ще продължи да работи с младите  майки и техните семейства, с цел превенция на следващи бременности до навършването на пълнолетие.

Дейността „Превенция на ниво родилно отделение” стартира пилотно по проект „Прегръдка за всяко дете”, чиято основна цел бе да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество.

Дейността „Превенция на ниво родилно отделение” се осъществява  от Сдружение „Бъдеще за децата”, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.