Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Деца откриват света около себе си благодарение на дизайн мислене

Дейностите по проект „Заедно с нашите деца“ на СНЦ „Бъдеще за децата“ продължават. През месеците август и септември децата от ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ ще развиват различни умения чрез дизайн мислене. В проектите на децата ще са включени и родителите.

На разположение на децата и родителите ще бъдат разнообразни мисии, които са създадени с дизайн мислене. Какво означава това?

Мисиите са предоставени от Red Paper Plane. Те са създатели на програмата „Дизайн откриватели“ за деца и родители, която спомага за изграждането на навици и умения за цял живот. Мисиите са нов начин за учене, игра, и създаване. Представляват формат за семеен проект за деца между 4 – 10 години и родители, в който участниците решават реално предизвикателство. Мисиите предизвикват децата да наблюдават и изучават света около тях и родителите са активна и ползотворна част от този процес на опознаване. Мисиите са с различна продължителност – от няколко часа до няколко дни.

Дизайн мисленето е създадено в Станфордския университет и се използва ежедневно от хиляди компании и организации по света. С него децата откриват света около тях, планират, проучват, измислят варианти, работят в екип, реализират и представят идеите си. А най – важното е, че създават собствени решения.

През изминалите летни месеци деца и родители от двете детски градини се събраха, за да умесят заедно хляб, в който вплетоха усмивки, любими спомени заедно и много настроение. Близо 40 деца и техните родители се събраха и се включиха в тази дейност. Те споделиха, че са впечатлени от тази дейност  и смятат да я принесат трайно у дома. Проведоха се и творчески ателиета, в които заедно творихме. В ателиета присъстваха около 30 деца и родители от двете детски градини.

Проектът „Заедно с нашите деца” се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по–добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

Радваме се на добро партньорство и активно участие от страна на двете детски градини!