Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Сдружение „Бъдеще за децата” финализира ПРОМЯНА в действие

Днес, 2 ноември сдружение „Бъдеще за децата” проведе пресконференция във връзка с приключването на проект „Промяна в действие”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

Пред медиите от региона и част от екипа на организацията, госпожа Мария Гинева представи информация за реализираните дейности. Срещата не протече като традиционна пресконференция. Всички присъстващи имаха право да се включат с въпрос, предложение или коментар на казаното от Изпълнителния директор на Сдружението и ръководител на проекта. Госпожа Гинева започна изложението с причините, които са наложили участието на организацията в Програмата за подкрепа на НПО и работата по въпросния проект. На вниманието на всички гости бяха представени новата мисия, визия и ценности, от които ще се ръководи, оттук нататък местното НПО. В цялостния процес по изработването на Стратегия 2020 са били въвлечени Управителния съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, работещите в организацията, партньори, дарители, доброволци, медиите, както и представители на други организации и институции.
„Бяхме свикнали да не правим планове, да вършим нещата малко в последния момент. Не винаги правихме оценка и анализ на преминала кампания или включването на нова дейност. Не сме измервали резултати спрямо индикатори. В нашата работа, като цяло преобладава ентусиазмът и емоцията. С новата Стратегия 2020, ще се опитаме да отработим  баланса във всичко това. Сдружение „Бъдеще за децата” има начертан план за действие – стъпка по стъпка какво прави, какво следва, как да си правим оценка и мониторинг, отчитане на резултати и т.н.”, коментира госпожа Гинева.

Следващите дейности – „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” и „Сплотяване на екипа”, са провокирани поради  преходния период на развитие. За кратко време Сдружението разшири целевата си група, промени целите и името си. Настоящият проект е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО.  Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато ръководния екип е оценил потребността от структуриране на дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа. Реализацията на тези дейности,  ръководителят на проекта мотивира, с факта, че и НПО сектора, подобно на бизнеса, се развива бързо и много динамично.  „Организацията претърпя истинска промяна в действие , в буквален смисъл. И това не е преувеличено. Нашата работа се основава на лични контакти с хора, с деца. И затова е важно да сме гъвкави и мобилни. Специалистите трябва да преминават през поддържащи и специализирани обучения, да са подготвени за всякакви ситуции – както вътре в организацията, така и навън в директната работа с клиентите и институциите. И още – екипът на организацията е сравнително „млад”, имам предвид , че работят заедно от около година и половина и минават през период на напасване и организиране на работните места. Модулите за организационна култура и проведеният тийм билдингът помогнаха,  нашето семейство да стане по-силно и единно. Средства за такива обучения, формати и програми могат да се осигурят и разходват единствено от външно финансиране, или по проекти. В по-голямата част от обученията по „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” се включиха всички специалисти, администрацията и мениджмънта. Вярвам, че капацитет се гради, от всички нива и служители и именно затова, помолих колегите за тяхното участие.”, допълва Мария Гинева

Екипът по проекта продължи отчетът с трите дейности, които според тях са били истинското предизвикателство. В хода на работа през тези 11 месеца, сдружение „Бъдеще за децата” създаде едноименната Годишна награда за дарителство и добротворство – „Бъдеще за децата”. Бе проведена официална Церемония по награждаване, на която присъстваха всички приятели, съмишленици, дарители и общественици. „Тази Награда е много важна за нас и нашата работа. От съществено значение е да знаеш и да можеш да назовеш хората, които ти помагат в трудните моменти, които те подкрепят, да помниш техните дела. Ние сме убедени, че хората и бизнеса не стават Дарители и Добротворци, за да получат статуетка или признание от широката общественост или от нас. Но когато и това стане, и те видят, че жестът им не е забравен!? Това ги прави по-мотивирани да помагат и да се присъединяват към различни каузи. Статуетките и Плакетите бяха изработени специално за нас, по авторски проект и тяхното обезпечаване бе от проект „Промяна в действие”. Смятаме, че ще можем да осигрим устойчивот на тази дейност от проекта и връчването на Наградата да се случва всяка година”, разказа Невена Трифонова.

На днешната информационна среща бе отделено специално внимание на дейността „Работа с медиите”. В началото на лятото бе проведен образователен модул за двете целеви групи – екипа на местното НПО и представителите на медиите от региона, чиято цел бе да идендифицират проблеми свързани с децата, да се обединят и работят заедно за една кауза (проблем, казус). И в процеса на работа да се създадат общи правила и умения на взаимодействие между НПО и медиите. В рамките на информационната среща днес,  се получи диалог с представителите на медиите, тъй като те са и преки участници в „Промяна в действие”. Водещите, заедно с всички присъстващи на срещата направиха кратък преглед на изминалите единайсет месеца. „Ние искаме или неискаме в хода на работа сме си създали координационен механизъм на работа, само че без да го наричаме така. Диалогът помежду ни следва добрия тон и комуникация и смятам, че така ще бъде и за в бъдеще. Благодарение на съвместната ни дейност по проект „Промяна в действие”, може би имахме възможността да опознаем други наши страни и качества.”, допълва координаторът на проекта.

В рамките на дейността „Работа с медиите”, като част от проект „Промяна в действие”, бе реализирана и съвместната кампания „Вашата помощ, не ми помага!” – в подкрепа на борбата с явлението „деца на улицата”. Медиите и организацията се обединиха и начертаха стратегия за работа, която да следват. Във връзка с кампанията бе проведена и една обща среща на Координационния механизаъм за работа с деца от рисковите групи на територията на община Казанлък – РУ „Полиция”, Отдел „Закрила на детето”, Детска педагогическа стая, Общината, МКБППМН, Сдружение „Бъдеще за децата” и Сдружение „Самаряни” гр. Стара Загора. Всички членове на КМ, заявиха своята подкрепа в каузата и потвърдиха участието си.

Кампанията „Вашата помощ, не ми помага!” стартира през месец юни със социален експеримент насочен към обществеността със специалното участие на доброволци и децата от младежката театрална формация в града. Като продължение, в същия ден бе проведен и тематичен флашмоб, с цел насочване вниманието на гражданите към този значим социален проблем. За целите на кампанията бяха изготвени информационни материали – брошура и кратък филм „Вашата помощ , не ми помага!”. Кампанията в подкрепа на борбата с детската просия няма да приключи с отчитането на проекта, категорични са от местното НПО. Работата срещу това явление ще продължи и за в бъдеще.

И последната дейност – „Популяризиране на организацията сред местната общност”, благодарение на която бяха реализирани седмични арт-работилници в Парка, обществеността бе запознавана лично с дейностите и услугите, които организацията предлага в подкрепа на децата и техните семейства. „Тази дейност течеше по време на целия проект. Популяризацията е нещо, което се опитваме да застъпим във всичко – в кампании, в иницативи и проекти. Тя е много важна за всяка една структура – от държавните институции, през бизнеса до НПО. За в бъдеще ще се опитаме да бъдем по-достъпни за хората, да говорим на по-разбираем език. Затова мога да кажа, че дейността по Проекта приключва днес, с тази пресконференция, но организацията ще продължава да работи в посока на информиране на гражданите, организацииите и институциите за своята работа и в посока сдружение „Бъдеще за децата” да е разпознаваемо от широката общественост и да се утвърди като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск., допълни Трифонова.

За част от дейностите и заложените обучителни модули, организацията се е доверила на капацитета и опита на външни експерти – утвърдени имена и професионалисти в отделните области.

Проектът приключва за Сдружение „Бъдеще за децата”, но не и промяната. Тя ще бъде ежедневна. С тези думи бе сложен краят на заключителната пресконференция на организацията.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Той бе с продължителност 12 месеца и попада в Тематичен приоритет: „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на направителствения сектор” .  Сдружение „Бъдеще за децата” сключи Договорът с Оператора през месец ноември 2014 година. Общата стойност на проект „Промяна в действие” е 10 306,08 евро. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.