Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Социален експеримент с призив „Вашата помощ, не ми помага!” направиха в Казанлък

Сдружение „Бъдеще за децата” и медиите в гр. Казанлък провеждат съвместна инициатива под надслов „Ние се обявяваме против това, децата да просят”, с цел  да се ограничи и/или премахне явлението „деца на улицата”. То съществува не само в община Казанлък, а в градовете по целия свят.

Началото на кампанията бе поставено днес, 12 юни – Световния ден за борба с детския труд. На този ден се поставя фокус върху децата, които са ангажирани в някаква форма на опасен или експлоататорски труд, обикновено за сметка на тяхното здраве и образование, както и общото благосъстояние и развитие. По последни данни (от 2014г.) 168 млн. деца по света, работят, за да издържат семействата си.  Неприемливо е „детският труд” да се извършва от деца, които са твърде малки и трябва да бъдат в училище. По смисъла на Закона, всяка икономическа експлоатация на дете е престъпление и подлежи на наказание.

Kампаниятa „Вашата помощ, не ми помага!” e насочена към жители и гости на град Казанлък, и се реализира с подкрепата на всички институции част от координационния механизъм за закрила на децата на местно ниво.

Днешната акция включваше предоставяне на информация на широката общественост с цел превенция на детската просия и последиците от нея и флашмоб с послание „Детската просия е престъпление!”. За всичко това помогнаха децата от театралната школа при ОДК „Св. Иван Рилски” и Военен клуб – гр. Казанлък и техния ръководител Жоро Атанасов. Те влязоха в ролята на деца , които просят. Получавайки стотинки от гражданите, младите театрали им връщаха листовка, с която обясняваха, че даването на пари на дете на улицата е престъпление. С езика на изкуството, театралната студия направи социален експеримент – как и дали гражданите реагират при появата на просещо дете?! Изпитаха върху себе си гнева и пренебрежието на хората. Този опит доказа още веднъж, че просията поставя децата в опасност, уврежда тяхното здраве и нарушава правата им.

„Призоваваме всички, които забележат просещи деца, както и такива, които обикалят заведенията, за да продават дребни сувенири, незабавно да сигнализират на тел. 112.”

В такива случаи полицейски патрул пристига на посоченото място и незабавно поставя детето под полицейска закрила. Оттам насетне се прави проучване на семейството, а родителите подлежат минимум на санкция за това, че са пуснали хлапето си навън само, без придружител.

 „Убедени сме, че ако всички хора са по-активни и подават навременни сигнали, ще успеем заедно да се справим с проблема – експлоатация на деца. С тази кампания ни искаме да насочим вниманието на широката общественост, към един сериозен проблем. Да, правим го по един по-различен начин, но с цел да провокираме повече хора и да ги привлечем в нашата кауза – Гледането на деца е отговорно и тяхното място не е по улиците!”, споделя Мария Гинева, изпълнителен директор на организацията.

За реализацията на акцията днес, допринесоха и собствениците и управителите на няколко заведения в града – Клуб „Зелено”, Ретро бар „Градини” и Пицария „Ричи”.

В поредица от няколко работни срещи Сдружението и представителите на местните, регионални и национални медии в града, разработиха общи правила за работа и координация помежду си. Акцията „Вашата помощ, не ми помага!” – в подкрепа на деца в риск на територията на Общината е последния етап от дейността „Работа с медиите” по проект „Промяна в действие”.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.