Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

Приключи и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност” по проект „Промяна в действие”

От 25.05. до 29.05.2015 г. /вкл./, сдружение „Бъдеще за децата” проведе инициативата „Арт-ателиета на открито”.
Всеки желаещ можеше да се присъедини към организираната „АрТворилница за Чудесии”, където предложихме тематични  уъркошопове за децата на Казанлък и техните родители.

Мобилната работилница беше на разположение на децата в парк „Розариум” всеки ден от 10:00 до 12:00 с материали за рисуване, книжки за оцветяване, кът за изработка на гривни и други бижута, приложни изкуства, керамика, природни материали за изработка на картини и пана, декупаж и др.

В реализацията на инициативата участваха специалисти от социалните услуги – ЦОП И ЦСРИ при сдружение „Бъдеще за децата” и доброволци от Центъра за работа с доброволци към организацията.

„АрТворилница за Чудесии”  се осъществи по проект „Промяна в действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Припомняме, че сдружението смени името и представителството си, разшири целевите групи, дейностите и услугите в подкрепа на децата и семействата от община Казанлък. Промените, които се случиха в организацията коренно промениха функционирането й. Настоящият проект е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО. Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато сдружението е разширило дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията и разширяване на целевите групи.

Целта на дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност” е хората да се запознаят с дейността на сдружението и да се включат в различни инициативи. В рамките на арт-ателиетата на открито, родители и граждани имаха възможност да се запознаят с информация за работата на организацията и услугите, които предоставят на децата и родители в нашия град.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

____________________________________________________________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.