Работилница за младежи с увреждания


P1300048Повече от три години, в клуба, предоставен ни от Община Казанлък, се събират деца, младежи с увреждания и техните родители и изработват различни сувенири, картички, мартеници. Изработените неща предлагаме на фирми, институции и базари. С набраните средства се финансират летните занимания, терапевтичните лагери и терапевтичната езда на младежите.