Екип


 

Екип

Красимира Димитрова, Председател на УС на Сдружение „Бъдеще за децата”

Мария Гинева, Изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата” /Директор „Социални услуги”

Ваня Павлова, Главен счетоводител

Невена Трифонова, специалист „Комуникации и връзки с обществеността” и технически сътрудник

Антония Петрова, касиер – домакин

Център за обществена подкрепа

Андреана Димова, социален работник

Зорница Чокова, социален работник

Бояна Иванова, социален работник в Родилно отделение на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“

Мюрен Атанасова, социален работник

Калоян Захариев, социален работник

Владислава Бумбалова, социален работник

Галина Георгиева, социален работник

Миряна Господинова, психолог

Диляна Панова, психолог

Стела Цанева, психолог

Стела Попова, логопед

Валентина  Стоилова, социален сътрудник

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания

Емел Сали, логопед

Галина Пеева, педагог

Огняна Василева, психолог

Албена Иванова, трудотерапевт

Силвия Мухтарова, социален работник

Боряна Коскина по ЗОХТУ, трудотерапевт

Помощен персонал

Адил Фаик, портиер

Кина Костадинова, хигиенист