Трудотерапия


Метод, при който се използва системно трудова дейност, съобразена с вида увреждане, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Организацията на трудотерапевтичните мероприятия е свързана с индивидуалните възможности и личния избор на всяко дете или младеж с увреждане.