Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Приключили проекти

2/12/2020
Стартира и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност”...
2/12/2020
Приключи и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност” по проект „Промяна в де...
2/12/2020
На 04.08.2015г. и 05.08.2015г.  реализира първият модул от дейност „Повишаване капацитета на ръковод...