Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Приключили проекти

2/12/2020
На 24.09.2015г. и 25.09.2015г., екипът на организацията премина през обучението „Мениджмънт и органи...
2/12/2020
Ефективна работа с хората – модул от „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”...