Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Коледа в КЪЩИ НА СЕМЕЙСТВОТО

Дядо Коледа, Снежанка и Коледната феичка дойдоха в „Къщи на семейството“ – гр. Казанлък, с. Ръжена, гр. Крън и с. Горно Черковище. Разбира се, бяха подготвили подаръци за децата, много лакомства, добри думи и усмивки. И, както обикновено се случва... подаръците и изненадите бяха толкова много, че работливите джуджета имаха нужда от помощ. Разбира се деца и родители се присъединиха на драго сърце към към Празника. Кой като елф, кой като джудже, кой като Снежанка, облече лицето си с усмивка, украси сърцето с Коледен дух и „Хоп!“...

Получи се Вълшебен Коледен Празник за общо над 80 деца.

Песни, танци, шоколад, бисквитки, украса...

И когато Дядо Коледа, се появи в „Къщи на семейството“, видя колко добри са всички деца,

и затова на всеки до един даде подарък най-любим.

Коледните детски партита са традиция, която носи радост и обединява. Именно това е целта на „Къщи на семейството“ – да социализира, да бъде място за общуване и обмяна на опит между родители, семейства и деца.  

В навечерието на Рождество Христово и в четирите Къщи бяха организирани Коледни тържества. Подаръци и лакомства бяха осигурени, както от сдружение „Бъдеще за децата“, така и от Община Казанлък.

Пътуваща Работилничка за декориране на коледни бисквитки пристигна в Къщичката в с. Ръжена, благодарение на социалното предприятие Работилничка „Бисквитките“.

Пожелаваме си, това вълшебство да бъде У ДОМА през цялата Година!  

Съществуването на „Къщи на семейството“ и работата с децата и семействата в тях са част от проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2021, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003.“. В проектните дейности ще бъдат обхванати 200 деца на възраст под 18 години и техните семейства в т.нар. „Къщи на семействата“ в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Ръжена и с. Горно Черковище.

Повече за проектът и дейностите по него, може да прочетете на https://speckids.org/…/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5….

Проектът цели превенция на рисковете от изоставяне на децата, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

 

                                                --------------------- www.eufunds.bg -------------------------------

 

Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана чрез Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.